POIR.02.01 – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Back

Drukowanie

Do 2019 laboratorium Biovico przekształci się w innowacyjne centrum badawczo- rozwojowe! W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie nowoczesnego ośrodka badawczego.

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”.

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.01.0-00-0167/15-00

Data zawarcia umowy: 8 września 2016
Wartość projektu: 7 982 617,59 PLN
Dofinansowanie: 3 383 463,15 PLN
Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2019.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zajmującego się rozwojem produktów opartych o innowacyjne biomateriały w zastosowaniu biomedycznym. Działalność CBR oscylować będzie wokół opracowania oraz wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych produktów medycznych, nanokompozytów służących do leczenia stanów zapalnych stawów, regeneracji stawów, uzupełnienia braków mazi stawowej, uzupełnienia ubytków kostnych związanych z mikro pęknięciami czy implantacją kostną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Back