Kontakt

Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15B
81-061 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000319532, kapitał zakładowy 1 066 500 zł