Medycyna regeneracyjna

Wint™ Kit

Wint™, akcesoria niezbędne do zabiegu

Zestaw zabiegowy Wint™ kit pozwala uzyskać autologiczny preparat z krwi obwodowej pacjenta, zawierający zwiększone ilości białka DKK-1, będącego naturalnym inhibitorem szlaku sygnałowego Wnt. Nadmierna aktywacja szlaku sygnałowego Wnt w tkankach stawu ma duże znaczenie w rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Wykorzystanie inhibitora szlaku Wnt podawanego dostawowo jest wysoce innowacyjną terapią podążającą za najbardziej aktualną ścieżką i strategią w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów.