Drukowanie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie grupy innowacyjnych produktów, których stosowanie poprawi komfort życia osób z uszkodzeniami tkanki chrzęstnej o różnym podłożu. Wdrożone produkty umożliwią prowadzenie kompleksowej terapii pacjenta na każdym etapie choroby. Ich innowacyjne właściwości zapewnią długotrwały efekt terapeutyczny.


Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”

Główny cel projektu to rozwój działalności eksportowej na wskazanych rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej.

Umowa o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0080/16

Data zawarcia umowy: 17 lipca 2017

Koszty kwalifikowane: 4 483 473,08 PLN

Dofinansowanie: 3 339 932,36 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2016 – wrzesień 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestaw zabiegowy WINT™
Innowacyjna terapia celowana oparta na inhibitorze szlaku sygnalizacyjnego Wnt w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

O PRODUKCIE
Wint™ to urządzenie do separacji krwi specjalnie zaprojektowane do uzyskania z krwi pacjenta autologicznego produktu bogatego w białko Dickkopf-1 (DKK-1). DKK-1 to naturalny, endogenny inhibitor szlaku sygnałowego Wnt. Urządzenie do separacji Wint™ dzięki unikalnym właściwościom tuby i obecności aktywatora borokrzemowego inicjuje uwalnianie białka DKK-1 z płytek krwi (PLT) i umożliwia uzyskanie w autologicznym produkcie pochodzącym z krwi niemal 6-krotnie większe stężenie białka DKK-1, jednocześnie bez obecności czynników prozapalnych. Terapia oparta na dostawowej iniekcji produktu autologicznego bogatego w białko DKK-1 ma na celu zatrzymanie rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) poprzez zahamowanie szlaku sygnalizacyjnego Wnt.
Wróc