Drukowanie

Projekt dedykowany opracowaniu nowych substytutów kostnych – biomateriału do zastosowania jako skuteczne wypełnienia kostne i wspomagające regenerację tkanki kostnej.


Projekt: „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”

Umowa o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0133/15

Data zawarcia umowy: 10 czerwca 2016

Wartość projektu: 6 274 385,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 4 483 473,08 PLN

Dofinansowanie: 4 566 444,00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wróc