Drukowanie

Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Biovico Sp. z o.o.”


Umowa o dofinansowanie: POIR.03.04.00-22-0070/20-00

Data zawarcia umowy: 2 września 2020r.

Wartość projektu: 250 643,10zł
Dofinansowanie: 250 643,10zł

Okres realizacji: lipiec 2020 do wrzesień 2020
Wróc