Drukowanie

„Promocja produktów na misjach międzynarodowych przez firmę Biovico Sp. z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa” w ramach zadania 3 projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.


Opis i cele projektu:

Do głównych, krótkoterminowych celów Wnioskodawcy w ramach realizacji projektu należy nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami z wybranych rynków zagranicznych poprzez:

 • udział w misjach gospodarczych podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych,

 • udział w misjach gospodarczych podczas konferencji branżowych,

 • Do głównych, długoterminowych celów, które Wnioskodawca planuje osiągnąć dzięki realizacji projektu w ciągu kolejnych 3 lat od jego zakończenia należą:

  • sformalizowanie relacji z partnerami biznesowymi pozyskanymi podczas misji gospodarczych, targów i konferencji branżowych, poprzez nawiązanie umów o współpracę oraz stały eksport produktu;

  • wzrost poziomu eksportu firmy,

  • wzmocnienie konkurencyjności i wzrost rozpoznawalności firmy na arenie międzynarodowej.

  Środki pozyskane w projekcie pozwolą na pokrycie części kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w misjach gospodarczych, a także zostaną zainwestowane w przygotowanie oraz wytworzenie odpowiednich materiałów promocyjnych, m.in.: katalogów firmowych, ulotek produktowych, teczek papierowych itp.
  Drukowanie
  Wróć