Drukowanie

Rozwój działalności eksportowej Biovico sp. z o.o. poprzez kompleksowe działania promocyjne na rynkach zagranicznych w roku 2023


Opis i cele projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest przede wszystkim rozwój działalności eksportowej Biovico sp. z o.o. na wskazanych rynkach zagranicznych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. Celem krótkoterminowym jest zawarcie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów z eksportu oferowanych produktów. Celem długoterminowym jest umacnianie swojej pozycji na rynkach zagranicznych, nawiązywanie i rozwijanie relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększenie sprzedaży, co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy. Skoordynowane oraz kompleksowe działania pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej. Dzięki temu firma zyska na znaczeniu i zaufaniu ze strony potencjalnych klientów.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 22.04.2023r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2023r.

Całkowity koszt realizacji: 184 183,62 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 154 513,62 zł
Dofinansowanie: 77 256,81 zł
Drukowanie
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wróć