W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do analizy ekspresji genów na dostawę odczynników do analizy ekspresji genów oraz materiałów zużywalnych.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Edycja druga

ZAPYTANIE OFERTOWE EDYCJA 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY EDYCJA 2

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc