W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników.


Dokumenty do pobrania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
HARMONOGRAM DOSTAW
WZÓR UMOWY

W dniu 26.01.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadane za pomocą poczty elektronicznej. Pytanie dotyczyło treści zapytania ofertowego (Zapytanie ofertowe z dnia 26.01.2022r.). Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE- EDYCJA 2

W dniu 04.02.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadane za pomocą poczty elektronicznej. Pytania dotyczyły części 4-16 oraz sposobu podpisania oferty. W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono termin składania ofert.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY EDYCJA 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY EDYCJA 3
ZAPYTANIE OFERTOWE- EDYCJA 3
PISMO WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04.02.2021 R. 18_RPO_1.1.1_2022
HARMONOGRAM DOSTAW- EDYCJA 2

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc