W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu, walidacji i standardowym oznaczaniu pozostałości monomeru akrylamidu i czynnika sieciującego bisakrylamidu, w gotowym produkcie bazującym na żelu poliakrylamidowym.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc