W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę refraktometru, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: refraktometru i wskaźników sterylizacji.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 19.02.2021
FORMULARZ OFERTY 19.02.2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 19.02.2021
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 19.02.2021

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc