W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów zużywalnych oraz odczynników chemicznych i biologicznych do badań w laboratorium, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert:


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc