W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowej oraz materiałów zużywalnych.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc