POIR.02.01.00-00-0167/15
– Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

Powrót

Drukowanie

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”.

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0167/15

Data zawarcia umowy: 8 września 2016

Wartość projektu: 7 887 984,83 PLN

Dofinansowanie: 3 424 257,95 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2023

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zajmującego się rozwojem produktów opartych o innowacyjne biomateriały w zastosowaniu biomedycznym. Działalność CBR oscylować będzie wokół opracowania oraz wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych produktów medycznych, nanokompozytów służących do leczenia stanów zapalnych stawów, regeneracji stawów, uzupełnienia braków mazi stawowej, uzupełnienia ubytków kostnych związanych z mikro pęknięciami czy implantacją kostną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
Wróc do góry