RPPM.01.01.01-22-0080/16
– CHONDRO

Powrót

belka-RPO - Kopia

 Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie grupy innowacyjnych produktów, których stosowanie poprawi komfort życia osób z uszkodzeniami tkanki chrzęstnej o różnym podłożu. Wdrożone produkty umożliwią prowadzenie kompleksowej terapii pacjenta na każdym etapie choroby. Ich innowacyjne właściwości zapewnią długotrwały efekt terapeutyczny.

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”

Umowa o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0080/16

Data zawarcia umowy: 17 lipca 2017

Koszty kwalifikowane: 11 156 126,00 PLN

Dofinansowanie: 7 622 829,50 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2016 – grudzień 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
Wróc do góry