RPPM.01.01.01-22-0080/16
– CHONDRO

Powrót

belka-RPO - Kopia

 Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie grupy innowacyjnych produktów, których stosowanie poprawi komfort życia osób z uszkodzeniami tkanki chrzęstnej o różnym podłożu. Wdrożone produkty umożliwią prowadzenie kompleksowej terapii pacjenta na każdym etapie choroby. Ich innowacyjne właściwości zapewnią długotrwały efekt terapeutyczny.

Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej.”

Umowa o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0080/16

Data zawarcia umowy: 17 lipca 2017

Koszty kwalifikowane: 4 483 473,08 PLN

Dofinansowanie: 3 339 932,36 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2016 – wrzesień 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
Wróc do góry