Pomorski Broker Eksportowy

Powrót

belka-RPO - Kopia

„Promocja produktów na misjach międzynarodowych przez firmę Biovico Sp. z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa” w ramach zadania 3 projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Opis i cele projektu:

Do głównych, krótkoterminowych celów Wnioskodawcy w ramach realizacji projektu należy nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami z wybranych rynków zagranicznych poprzez:

• udział w misjach gospodarczych podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych,

• udział w misjach gospodarczych podczas konferencji branżowych,

Do głównych, długoterminowych celów, które Wnioskodawca planuje osiągnąć dzięki realizacji projektu w ciągu kolejnych 3 lat od jego zakończenia należą:

• sformalizowanie relacji z partnerami biznesowymi pozyskanymi podczas misji gospodarczych, targów i konferencji branżowych, poprzez nawiązanie umów o współpracę oraz stały eksport produktu;

• wzrost poziomu eksportu firmy,

• wzmocnienie konkurencyjności i wzrost rozpoznawalności firmy na arenie międzynarodowej.

Środki pozyskane w projekcie pozwolą na pokrycie części kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w misjach gospodarczych, a także zostaną zainwestowane w przygotowanie oraz wytworzenie odpowiednich materiałów promocyjnych, m.in.: katalogów firmowych, ulotek produktowych, teczek papierowych itp.

logo_POMORSKIE_kolor małe

Wróc do góry