Zapytanie ofertowe numer: 18/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników.

formularz asortymentowo-cenowy

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Harmonogram dostaw
Wzór umowy

W dniu 26.01.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadane za pomocą poczty elektronicznej. Pytanie dotyczyło treści zapytania ofertowego (Zapytanie ofertowe z dnia 26.01.2022r.). Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zapytanie ofertowe – Edycja 2

W dniu 04.02.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania zadane za pomocą poczty elektronicznej. Pytania dotyczyły części 4-16 oraz sposobu podpisania oferty. W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono termin składania ofert.

formularz asortymentowo-cenowy – Edycja 2
formularz asortymentowo-cenowy – Edycja 3

Zapytanie ofertowe – Edycja 3
Pismo wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 04.02.2021 r. 18_RPO_1.1.1_2022
Harmonogram dostaw – Edycja 2

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry