Zapytanie ofertowe nr 28/POIR_2.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.0-00-0167/15 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie BIOVICO w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących jednostki monitorującej Badanie Kliniczne (CRO) dotyczące wyrobu medycznego – materiału kościozastępczego.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe 28_POIR_2.1_2022 popr

Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia 28_POIR_2.1_2022

Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_28_POIR_2.1_2022

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań kapitałowych 28_POIR_2.1_2022

Załącznik nr 4 Wykaz osób 28_POIR_2.1_2022

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry