Zapytanie ofertowe numer: 15/POIR_2.1/2019 na usługę przeprowadzania transferu technologii syntezy nanohydroksyapatytu (nHAp) do skali produkcyjnej.

   W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na transfer technologii związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzania transferu technologii syntezy nanohydroksyapatytu (nHAp) do skali produkcyjnej:

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia syntezy nHAp i OCP

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Lista zrealizowanych zleceń 

 

Wróc do góry