Zapytanie ofertowe 22/POIR.2.1/2020

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia, zawiązaną z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę komory klimatycznej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry