Zapytanie ofertowe 23/POIR.2.1/2021

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługi badawcze, zawiązane z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B&R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia badań in vivo na prototypach produktów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wróc do góry