W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.0-00-0167/15 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie BIOVICO w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę wykonania planu oceny biologicznej wyrobu medycznego (Biological Evaluation Plan – BEP).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Wykaz usług

Roztrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry