Zapytanie ofertowe 30/POIR_1.1.1/2019

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i biologicznych do badań w laboratorium, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Zaświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Rozstrzygnięcie postępowania 30/POIR_1.1.1/2019

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry