Zapytanie ofertowe 33/POIR_1.1.1/2019

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody do iniekcji (WFI), zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Rozstrzygnięcie postępowania 33/POIR_1.1.1/2019:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry