Zapytanie ofertowe

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zawiązanego z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę systemu do monitorowania warunków środowiska EMS.

Zapytanie ofertowe EMS

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia URS ekstruder

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 o braku powiązań z Zamawiającym

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry