Zapytanie Ofertowe

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługi badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: usługi syntezy polimeru 4-HMA.

Rozez rynku Synteza polimer 4-HMA

Wróc do góry