W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na transfer technologii związanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących zaprojektowania, dostarczenia i uruchomienia instalacji wody demineralizowanej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe 15 POIR 2.1.2019

Załącznik nr 1 URS Woda demineralizowana

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Lista zrealizowanych zleceń

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry