Zapytanie ofertowe

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na drobny sprzęt laboratoryjny, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.

Dokumenty do pobrania:

2019.07.18_POIR_4.1.4 2019 Rozeznanie rynku czujniki

Wróc do góry