Zapytanie ofertowe nr 19/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu – elementów do systemu dializy dynamicznej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Formularz asortymentowo-cenowy-Edycja 2

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry