Zapytanie ofertowe nr 20/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz asortymentowo_cenowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Harmonogram dostaw
Wzór umowy

Dokumenty do pobrania, edycja druga:

Wzór umowy – ed. 2

Rostrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie postępowania 20 RPO 1.1.1 2022

Wróc do góry