Zapytanie ofertowe nr 21/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników, materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowej oraz odczynników do hodowli komórkowej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie o braku powiązań

Edycja druga:

Zapytanie ofertowe
Pismo wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Wróc do góry