Zapytanie ofertowe nr 22/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników do hodowli komórkowych (mediów i suplementów do hodowli komórkowej) oraz linii komórkowych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry