Zapytanie ofertowe nr 24/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników, w tym odczynników do hodowli komórkowych oraz akcesoriów laboratoryjnych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Formularz asortymentowo-cenowy
Oświadczeni o braku powiązań kapitałowych

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry