Zapytanie ofertowe nr 26/RPO_1.1.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert wykonanie usługi badań przedklinicznych in vitro uzyskanych prototypów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Wykaz usług

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry