Zapytanie ofertowe nr 29/POIR_2.1/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.0-00-0167/15 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie BIOVICO w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wybór ośrodków, w których zostanie przeprowadzona usługa badawcza obejmująca przeprowadzenie Badania Klinicznego dotyczącego wyrobu medycznego – materiału kościozastępczego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 29_POIR_2.1_2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wykaz osób

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry