Zapytanie ofertowe nr 29/RPO_1.1.1/2023

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowej, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Formularz asortymentowo-cenowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Edycja druga:

Formularz asortymentowo-cenowy

Edycja trzecia:

Zapytanie ofertowe
Formularz asortymentowo-cenowy
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry