Zapytanie ofertowe nr 31/RPO_1.1.1/2023

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowej oraz materiałów zużywalnych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Formularz asortymentowo-cenowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry