Zapytanie ofertowe nr 44/POIR_1.1.1/2020

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do badań oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego związanych z wdrożeniem projektu pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego:

Zapytanie ofertowe nr 44/POIR_1.1.1/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie 44 POIR 1.1.12020

Wróc do góry