Zapytanie ofertowe nr: 5/POIR_4.1.4/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.04.01.04-00-0133/15 pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”,, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę systemu do mieszania cementu kostnego (część 1) oraz pojemnika (buteleczki) na fazę wodną z korkiem i kołnierzem (część 2).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 5_POIR_4.1.4_2022

Załacznik_nr_1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5_POIR_4.1.4_2022

Załącznik_nr_2_Formularz_oferty 5_POIR_4.1.4_2022

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań kapitałowych 5_POIR_4.1.4_2022

Postępowanie unieważniono:

Rozstrzygnięcie

In connection with the implementation of project no. POIR.04.01.04-00-0133/15 pt. „Innovative polymer composites for filling bone defects”, Biovico sp. z o. o. invites you to submit offers for the supply of a bone cement mixing system (part 1) and an liquid phase container (bottle) with a stopper and flange (part 2).

Downloadable documents:

Request for proposal 5_POIR_4.1.4_2022

Appendix No. 1_Description-of-the-subject-matter-of-the-contract

Appendix No. 2_Offer form 5_POIR_4.1.4_2022

Appendix No. 3 Statement of the lack of capital or personal connections between the Contractor 5_POIR_4.1.4_2022

The proceedings were canceled:

notice-of-annulment-of-proceedings

Wróc do góry