Zapytanie ofertowe

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do badań, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników do badań w laboratorium biologicznym.

Dokumenty do pobrania:

2019.06.19_POIR_4.1.4_2019_Rozez_rynku_odczyn_biol

Wróc do góry