Zapytanie ofertowe nr 6/POIR_4.1.4/2022

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.04.01.04-00-0133/15 pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę wykonania oceny biologicznej wyrobu medycznego, zgodnie z obowiązującymi normami ISO 10993, a także na przygotowanie Raportu Oceny Biologicznej (BER).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 6_POIR_4.1.4_2022

Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia 6_POIR_4.1.4_2022

Załącznik_nr_2_Formularz_oferty 6_POIR_4.1.4_2022

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań kapitałowych 6_POIR_4.1.4_2022

Załącznik nr 4 Wykaz usług 6_POIR_4.1.4_2022

Wróc do góry