Zapytanie ofertowe

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia transferu technologii syntezy nanohydroskyapatytu (nHAp) oraz fosforanu ośmiowapniowego (OCP) w większej skali, zawiązaną z wdrożeniem projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę: przeprowadzenia transferu technologii syntezy nanohydroskyapatytu (nHAp) oraz fosforanu ośmiowapniowego (OCP) w większej skali.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku Transfer Technologii

Wróc do góry