Zapytanie ofertowe numer: 1/POIR_4.1.4/2021

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na usługę przeprowadzenia syntezy 400 g polimeru PHMA – Poly(4-HMA), methacrylamide derivative of 4-aminosalicylicacid (2-hydroxy- 4-N-methacrylamidobenzoicacid, 4-HMA), zawiązaną z wdrożeniem projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych” Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach aktualnego zapytania ofertowego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty synteza
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Synteza
Opis przedmiotu zamówienia synteza

Rostrzygnięcie:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wróc do góry