Zapytanie ofertowe numer: 11/RPO_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę membran dializacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Rostrzygniecie postępowania:

Rozstrzygnięcie

Wróc do góry