Zapytanie ofertowe numer: 13/RPO_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu, walidacji i standardowym oznaczaniu zawartości czynnika sieciującego (1,4-butanediol-diglycydyl-eteru – BDDE) i zawartości lidokainy w gotowym produkcie bazującym na żelu hialuronowym.

Formularz asortymentowo-cenowy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie

Wróc do góry