Zapytanie ofertowe numer: 15/RPO_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i odczynników.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Harmonogram dostaw
Wzór umowy
Formularz asortymentowo-cenowy

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.09.2021 r. odpowiedział na pytania i dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, Załącznik nr 4 Harmonogram dostaw oraz Załącznik nr 5 Wzór umowy. Szczegóły dotyczące powyższych zmian zawarte są w załączonych pismach: Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021 r. oraz Wyjaśnienia nr 2 do treści Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021 r. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany Zapytania ofertowego oraz załączników do Zapytania ofertowego stanowią integralną część Zapytania ofertowego, należy je uwzględnić i załączyć przy sporządzaniu oferty.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.09.2021 r.

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego i zmiana treści Zapytania ofertowego 10.09.2021 r
Wyjaśnienia nr 2 treści Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021 r
Zapytanie ofertowe zmiana z dnia 10.09.2021 r,.
Harmonogram dostaw zmiana z dnia 10.09.2021 r.
Wzór umowy zmiana z dnia 10.09.2021 r.
Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 10.09.2021 r.

Rostrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry