Zapytanie ofertowe numer: 16/RPO_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę linii komórkowych – aspirat szpiku kostnego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Formularz asortymentowo-cenowy

Rostrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie

Wróc do góry