Zapytanie ofertowe numer: 47/POIR_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01.-00-0864/16 pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowej.
Formularz asortymentowo-cenowy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zamawiający w dniu 29.04.2021 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Szczegóły dotyczące wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz zakres wprowadzonych zmian do zapytania ofertowego zawarte są w piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zmiany wskazane w piśmie zostały wprowadzone do zmienionego Zapytania ofertowego i załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularza asortymentowo-cenowego, które są aktualnie obowiązujące.
Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany Zapytania ofertowego stanowią integralną część Zapytania ofertowego, należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe zmiana z dnia 29.04.2021 r.
Pismo wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego i zmiana treści Zapytania ofertowego 29.04.2021 r.
Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 29.04.2021 r.

Zamawiający w dniu 05.05.2021 r. dokonał wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w zakresie części 1, 2, 3 i 5. Szczegóły dotyczące pytań i odpowiedzi w powyższym zakresie znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia – Pismo wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dnia 05.05.2021 r. Treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

Pismo wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 05.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie

Wróc do góry