Zapytanie ofertowe numer: 48/POIR_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01.-00-0864/16 pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, w tym komórek macierzystych.

Formularz asortymentowo-cenowy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Formularz oferty

Zamawiający w dniu 13.05.2021 r. dokonał wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w zakresie części 6. Szczegóły dotyczące pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia – Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 13.05.2021 r. oraz w Bazie konkurencyjności. Treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

Pismo wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego i zmiana treści Zapytania ofertowego 13.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie

Wróc do góry